b(bron: Velominati) Velominati heeft de ongeschreven regels voor het fietsen aan hun website toevertrouwd. Wat mag wel...