Neutralisatie

Een wegwedstrijd start vaak met een neutralisatie. Tijdens de neutralisatie moet je achter de juryauto blijven rijden, die het tempo aangeeft. Dit wordt gedaan voor de veiligheid; er wordt vaak gestart in een stadscentrum en door de vele obstakels is het niet verantwoord om daar meteen de wedstrijd te starten. De wedstrijd wordt vaak buiten de stad ‘vrijgegeven’, waarna de echte wedstrijd kan beginnen.

Aankomende evenementen